Medya Satın Alma

Medya Satın Ama

Medya Satın Alma Nedir?

Günümüzde geniş kitlelere en hızlı ulaşabilmenin yolu medya organlarından geçiyor. Bu nedenle firma ve markalar hedef kitlelerine ulaşmak için yoğun bir şekilde medya organlarını tercih ediyorlar. Firmalar, ürün ve markaların hangi medya araçlarından hangi zaman dilimlerinde ve hangi şekilde hedef kitle üzerinde daha fazla etkili olacağı yönünde çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar sonunda hedef kitle üzerinde etkili olacak mecraların tespit edilip bu mecralardan hedef kitleye ulaşılabilmesi medya satın alma hizmetleri ile mümkündür.

Medya Satın Alma Neden Önemlidir?

Günümüzde hedef kitleye en hızlı şekilde ulaşmanın yolu medya organlarından geçer. Televizyon, radyo ve internet gibi araçlar en etkili medya mecralarıdır. Bu nedenle reklam kampanyalarında en hızlı zamanda hedef kitleye ulaşıp amaca göre satışları yükseltmek için medyanın önemi büyüktür.

Reklam kampanyalarında ilgi çekici reklam metinleri ve görsellere sahip olmak tek başına yeterli olmaz. Reklamların doğru zamanda doğru mecralardan doğru kitlelere gösterilmesi gerekir. Kampanyanın başarısında seçilecek mecralar önemlidir. Hatta geleneksel ve dijital medyanın bir arada kullanılması kampanyanın etkisini daha da artıracaktır.

Medya Satın Alma Süreçleri

Medya satın alma sürecinde hedef kitlenin tespiti, reklam kampanyasının amacının belirlenmesi, hangi mecranın kullanılacağı, reklam içerikleri ve kreatifinde nelerin kullanılacağı, metinsel ve görsel içeriklerin kaç kez yayınlanacağı ve hedef kitlenin ne kadarına ulaşılacağı konuları önemlidir.

Medya satın alma sürecinde profesyonel bir ekiple çalışmak büyük avantaj sağlar. Mesaj ve görsellerin oluşturulmasının, reklam formatlarının ve alternatif reklam çalışmalarının bu ekip tarafından hazırlanması hem kampanyanın başarısını hem de bütçenin en rantabl şekilde yönetilmesinde faydalı olacaktır.

Medya satın alma sürecinde;

  • - Pazar araştırması yapılarak hedef kitle belirlenir
  • - Hedef kitlenin ilgi alanları tespit edilir
  • - Hedef kitlenin mesajlara en çok duyarlı oldukları zaman dilimi belirlenir
  • - Hedef kitleyi harekete geçirecek içerikler sunulur
  • - Hangi reklamın hangi mecrada etkili olduğuna yönelik ölçümlemeler yapılarak raporlar çıkarılır.

Medya Satın Alma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

Medya satın alma sürecinde dikkat edilmesi gereken 4 konu vardır. Bunlar;

Markanızı koruyun

Kampanyalarınızda en önemli nokta markanın güvenliğidir. Bunun için güvenilir ve işinin ehli iş ortaklarıyla çalışmaya özen gösterin.

Medya satın alımlarınızı optimize edin

Kampanyalarınızdan maksimum performans elde edebilmek için optimizasyon işlemi önemlidir. Hangi mecradan yüksek verim elde ediliyor, hangi mecra verimsiz diye kontrol edip anlık optimizasyonlarla bütçenin doğru yönetilmesi gerekir.

Uyumu hedefleyin

Gerek reklamlarınızın gerek mecralarınızın birlikte uyumlu bir şekilde çalışması kampanyanın başarısını belirler. Bu nedenle bütün materyallerinizin uyumlu olduğunu kontrol edin. Bağlantısız mesajlar ve reklam materyalleri başarıyı düşürür.

Ölçüme öncelik verin

Reklam kampanyalarında daha az bütçe ile daha fazla geri dönüşüm alınmasında optimizasyonun büyük önemi vardır. Bu nedenle dijital reklam kampanyaları büyük avantajlar sunar. Dijital reklam kampanyalarında anlık ölçümler yapıp anında optimizasyonlar yapılabilmektedir. Yani hangi mecradan, hangi zaman diliminde, hangi kitleye, hangi reklamın etkili olduğunu ölçümlemek mümkündür. Bu nedenle kampanyanın başarısı için ölçümleme ve optimizasyonun sürekli takip edilmesi önemlidir.

Medya Satın Alma Kriterleri

Reklam kampanyalarından başarılı sonuçlar alınabilmesi için medya satın alma sürecinde bazı kritikler yapılarak kriterlerin yerine getirilmesi önemlidir. Kampanyanın başarısı için aşağıdaki sorulara cevap verilmesi gerekir.

  • -Reklamda hangi mesaj hangi amaçla verilecek?
  • -Reklam marka bilinirliğini artırmaya yönelik mi satış odaklı mı olacak?
  • -Medya satın alma hedefi, hedef kitlenin demografik ve sosyolojik özellikleri ile örtüşüyor mu?
  • -Hedef kitle hangi iletişim araçlarını hangi saatlerde tercih ediyor?
  • -Hedef kitle hangi mecraları takip ediyor, hangi programları izliyor, nerelerde vakit geçiriyor?

Bu sorulara verilecek cevaplar medya satın alma sürecini şekillendirecektir.

Planet Media olarak firma ve markalara Avrupa, Azerbaycan, Orta Asya ülkeleri, Irak-İran, Arap ve Körfez ülkeleri, Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelik satışlarının artırılması, yeni pazarlar kazanılması noktasında medya satın alma hizmeti vermekteyiz. Medya satın almalarımız kapsamında doğru mesajı en doğru kitleye en hızlı ve etkili şekilde ulaştırarak hedef kitlede marka ve firmaya yönelik olumlu tutum ve alış-veriş planı oluşturuyoruz.

Avrupa Medya Satın Alma

Avrupa’da başta gurbetçiler olmak üzere geniş kitlelere en hızlı ulaşabilmenin yolu medya organlarından geçiyor. Bu nedenle firma ve markalar hedef kitlelerine ulaşmak için yoğun bir şekilde medya organlarını tercih ediyorlar. Firmalar, ürün ve markaların hangi medya araçlarından hangi zaman dilimlerinde ve hangi şekilde hedef kitle üzerinde daha fazla etkili olacağı yönünde çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar sonunda hedef kitle üzerinde etkili olacak mecraların tespit edilip bu mecralardan hedef kitleye ulaşılabilmesi medya satın alma hizmetleri ile mümkündür.

Avrupa Medya Satın Alma Fiyatları

Avrupa (Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika İngiltere, Avusturya ve İsviçre vb.) ülkelerinde medya satın alma fiyatları TV, radyo, gazete, dergi, dijital reklamcılık ve açık hava reklamcılığı gibi belirlenecek mecraya, hedef kitlenin büyüklüğüne ve bütçeye göre değişir.

Azerbaycan Medya Satın Alma

Avrupa (Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika İngiltere, Avusturya ve İsviçre vb.) ülkelerinde medya satın alma fiyatları TV, radyo, gazete, dergi, dijital reklamcılık ve açık hava reklamcılığı gibi belirlenecek mecraya, hedef kitlenin büyüklüğüne ve bütçeye göre değişir.

Azerbaycan Medya Satın Alma

Azerbaycan’da başta gurbetçiler olmak üzere geniş kitlelere en hızlı ulaşabilmenin yolu medya organlarından geçiyor. Bu nedenle firma ve markalar hedef kitlelerine ulaşmak için yoğun bir şekilde medya organlarını tercih ediyorlar. Firmalar, ürün ve markaların hangi medya araçlarından hangi zaman dilimlerinde ve hangi şekilde hedef kitle üzerinde daha fazla etkili olacağı yönünde çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar sonunda hedef kitle üzerinde etkili olacak mecraların tespit edilip bu mecralardan hedef kitleye ulaşılabilmesi medya satın alma hizmetleri ile mümkündür.

Azerbaycan Medya Satın Alma Fiyatları

Azerbaycan’da medya satın alma fiyatları TV, radyo, gazete, dergi, dijital reklamcılık ve açık hava reklamcılığı gibi belirlenecek mecraya, hedef kitlenin büyüklüğüne ve bütçeye göre değişir.

Orta Asya Medya Satın Alma

Orta Asya’da geniş kitlelere en hızlı ulaşabilmenin yolu medya organlarından geçiyor. Bu nedenle firma ve markalar hedef kitlelerine ulaşmak için yoğun bir şekilde medya organlarını tercih ediyorlar. Firmalar, ürün ve markaların hangi medya araçlarından hangi zaman dilimlerinde ve hangi şekilde hedef kitle üzerinde daha fazla etkili olacağı yönünde çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar sonunda hedef kitle üzerinde etkili olacak mecraların tespit edilip bu mecralardan hedef kitleye ulaşılabilmesi medya satın alma hizmetleri ile mümkündür.

Orta Asya Medya Satın Alma Fiyatları

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızisyan ve Türkmenistan gibi Orta Asya ülkelerinde medya satın alma fiyatları TV, radyo, gazete, dergi, dijital reklamcılık ve açık hava reklamcılığı gibi belirlenecek mecraya, hedef kitlenin büyüklüğüne ve bütçeye göre değişir.

Irak-İran Medya Satın Alma

Irak-İran’da geniş kitlelere en hızlı ulaşabilmenin yolu medya organlarından geçiyor. Bu nedenle firma ve markalar hedef kitlelerine ulaşmak için yoğun bir şekilde medya organlarını tercih ediyorlar. Firmalar, ürün ve markaların hangi medya araçlarından hangi zaman dilimlerinde ve hangi şekilde hedef kitle üzerinde daha fazla etkili olacağı yönünde çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar sonunda hedef kitle üzerinde etkili olacak mecraların tespit edilip bu mecralardan hedef kitleye ulaşılabilmesi medya satın alma hizmetleri ile mümkündür.

Irak-İran Medya Satın Alma Fiyatları

Irak-İran’da medya satın alma fiyatları TV, radyo, gazete, dergi, dijital reklamcılık ve açık hava reklamcılığı gibi belirlenecek mecraya, hedef kitlenin büyüklüğüne ve bütçeye göre değişir.

Arap Körfezi Medya Satın Alma

Arap Körfezi ülkelerinde geniş kitlelere en hızlı ulaşabilmenin yolu medya organlarından geçiyor. Bu nedenle firma ve markalar hedef kitlelerine ulaşmak için yoğun bir şekilde medya organlarını tercih ediyorlar. Firmalar, ürün ve markaların hangi medya araçlarından hangi zaman dilimlerinde ve hangi şekilde hedef kitle üzerinde daha fazla etkili olacağı yönünde çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar sonunda hedef kitle üzerinde etkili olacak mecraların tespit edilip bu mecralardan hedef kitleye ulaşılabilmesi medya satın alma hizmetleri ile mümkündür.

Arap Körfezi Medya Satın Alma Fiyatları

Arap Körfezi’nde medya satın alma fiyatları TV, radyo, gazete, dergi, dijital reklamcılık ve açık hava reklamcılığı gibi belirlenecek mecraya, hedef kitlenin büyüklüğüne ve bütçeye göre değişir.

Balkanlar Medya Satın Alma

Balkanlarda geniş kitlelere en hızlı ulaşabilmenin yolu medya organlarından geçiyor. Bu nedenle firma ve markalar hedef kitlelerine ulaşmak için yoğun bir şekilde medya organlarını tercih ediyorlar. Firmalar, ürün ve markaların hangi medya araçlarından hangi zaman dilimlerinde ve hangi şekilde hedef kitle üzerinde daha fazla etkili olacağı yönünde çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar sonunda hedef kitle üzerinde etkili olacak mecraların tespit edilip bu mecralardan hedef kitleye ulaşılabilmesi medya satın alma hizmetleri ile mümkündür.

Balkanlar Medya Satın Alma Fiyatları

Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan gibi Balkan ülkelerinde medya satın alma fiyatları TV, radyo, gazete, dergi, dijital reklamcılık ve açık hava reklamcılığı gibi belirlenecek mecraya, hedef kitlenin büyüklüğüne ve bütçeye göre değişir.

Kuzey Afrika Medya Satın Alma

Kuzey Afrika’da geniş kitlelere en hızlı ulaşabilmenin yolu medya organlarından geçiyor. Bu nedenle firma ve markalar hedef kitlelerine ulaşmak için yoğun bir şekilde medya organlarını tercih ediyorlar. Firmalar, ürün ve markaların hangi medya araçlarından hangi zaman dilimlerinde ve hangi şekilde hedef kitle üzerinde daha fazla etkili olacağı yönünde çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar sonunda hedef kitle üzerinde etkili olacak mecraların tespit edilip bu mecralardan hedef kitleye ulaşılabilmesi medya satın alma hizmetleri ile mümkündür.

Kuzey Afrika Medya Satın Alma Fiyatları

Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır gibi Kuzey Afrika ülkelerinde medya satın alma fiyatları TV, radyo, gazete, dergi, dijital reklamcılık ve açık hava reklamcılığı gibi belirlenecek mecraya, hedef kitlenin büyüklüğüne ve bütçeye göre değişir.

Hemen Teklif Al